top of page
1_edited.jpg

אני צועדת בדרך העירונית, מתבוננת בסובב אותי, מודעת לטבע האורבני העלום מעין, הנגלה בדרכי. בפגישותיי החוזרות ונשנות עם הבְּרָכיכיטוֹן הצפצפתי, עם פרחי הפלומריה הריחנית, עם הקלמנטינות הצונחות מעצי הגינות ומתרסקות – הטבע הסמוי ואני בוראים יחדיו עולם אינטימי, מהורהר, הרחק מקקפוניית המטרופולין.

הבְּרָכיכיטוֹן חודר את אבני המדרכת, מרים אותן ומערער את הסדר הטוב; העולם הפנימי והעולם החיצוני מהדהדים זה את זה.

הדברים קיימים בתוכי. חבריי לדרך, שניטעו במארג העירוני בידי אדם, הם מהגרים שמרחוק באו הנה: הפלומריה הריחנית – מדרום אמריקה, הבְּרָכיכיטוֹן הצפצפתי – מאוסטרליה והקלמנטינות – פרי כלאיים שיצר כומר צרפתי באלג'יריה.

בעבודה רש"י פינת רחוב העבודה אני מלקטת שיירים, הנדמים למתבונן החולף על פניהם כסרח עודף. אני עורכת אותם בתבניות ומנציחה אותם בפורצלן; פורשת אותם להתבוננות ולעיון, כמעין הצעה לעולם חומל ורגיש יותר, המפנה זרקור לפרטים שנעלמו זה מכבר מן הדרך.

052-7281948

תל אביב

תקריב.jpg
bottom of page